Adaptacja projektu

ADAPTACJA PROJEKTU I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Adaptacja projektu typowego domu parterowego zaprojektowanego przez Studioif w ramach oferty firmy ALL4Home Cena: 5500zł netto

Lista spraw mieszczących się we wycenie adaptacji:

 • projekt zagospodarowania terenu:

 • zagospodarowanie terenu z lokalizacją miejsc postojowych,

 • przyłącza – schemat lokalizacji – gaz, woda, prąd, kanalizacja sanitarna lub szambo lub przydomowa oczyszczalnia,

 • projekt lokalizacji instalacji elektrycznej i gazowej od budynku do skrzynki rozdzielaczowej,

 • sposób odprowadzenia deszczówki,

 • lokalizację tarasów zewnętrznych,

 • lokalizację śmietnika.

 • uzyskanie*:

 • warunków zarządcy drogi na lokalizację zjazdu,

 • informację techniczną dostawy mediów: gaz, woda, prąd, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

 • uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z*:

 • dostawcami mediów :gaz, woda, prąd, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,

 • urzędem odpowiedzialnym za sieć melioracyjną,

 • zarządcą drogi w kwestii lokalizacji zjazdu i prowadzenia przyłączy w pasie drogowym,

 • zmiana projektu budynku w kwestii:

 • lokalizacja okien dachowych,

 • zmiana lokalizacji komina,

 • postępowanie w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

 • wydrukowanie w 4 egzemplarzach projektu budowlano – wykonawczego i złożenie w wydziale architektury i budownictwa właściwego urzędu,

 • kontakt z urzędem i uzupełnianie dokumentacji wg wskazań urzędu*,

 • uzyskanie pozwolenia na budowę.

*Sprawy i procedury załatwiane na podstawie pełnomocnictwa od Inwestora.

Lista spraw płatnych dodatkowo:

 • opłaty urzędowe – wg przedstawionych dowodów uiszczenia opłaty

 • mapy do celów projektowych – 1800zł brutto (możliwość zlecenia we własnym zakresie)

 • wykonanie opinii geotechnicznej – 2000zł brutto (możliwość zlecenia we własnym zakresie)

 • zmiany aranżacji wnętrza – w zależności od ich wielkości i wpływu na instalacje i konstrukcję od 600zł brutto

 • zmiana kąta dachu – 400 zł brutto (więźba wiązarowa)

 • powiększenie fundamentów w przypadku wskazania takiej konieczności w opinii geotechnicznej – 400 zł brutto (ławy fundamentowe), 600 zł brutto (płyta fundamentowa)

 • zmiana elewacji, konstrukcji, bryły budynku – w zależności od zakresu od 500zł brutto

 • projekt wiaty, garażu, budynków gospodarczych, altan – wycena indywidualna

 • nadzory autorskie na budowie i projektowe od 500 zł w zależności od zakresu

Czas realizacji usługi projektowej po podpisaniu umowy dla terenu który posiada mapę do celów projektowych oraz wypis z planu miejscowego lub prawomocne warunki zabudowy:

(ad.1) Projekt zagospodarowania– do 30 dni.

(ad.2) uzyskanie warunków – do 45 dni od określenia lokalizacji budynku na działce,

(ad.3) uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu – po zamknięciu etapu punkt 1 i 2 do 30 dni

(ad.4) zmiany projektu budynku – do 30 dni od określenia ostatecznego wyglądu i wykonania opinii geotechnicznej

(ad.5) postępowanie w celu uzyskania pozwolenia na budowę – czas jest różny w przypadku różnych urzędów, w czasie najkrótszym możliwym

Czas od projektu do pozwolenia na budowę to typowo 4-5 miesięcy – w zależności od stopnia złożoności i lokalizacji inwestycji.